RIJBEWIJS AM.

Het rijbewijs AM is vereist voor allen die geboren zijn na 14 februari 1961 en die bestuurder zijn van een twee- of driewielige bromfiets of een lichte vierwieler, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km/u en ten hoogste 45 km/u (≤ 50 cm³). Het dragen van een helm is verplicht en het voertuig moet een nummerplaat dragen. Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve als het gaat om een bromfiets met drie wielen of een lichte vierwieler. Het rijbewijs AM is eveneens vereist voor de bestuurder van een speed pedelec.  

Een bromfiets is elk twee- of driewielig voertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/u en met de volgende kenmerken:

  • Bij tweewielige bromfietsen, een motor met: een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft;
  • Een lichte vierwieler is elk vierwielig motorvoertuig met een lege massa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/u, en  een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ voor motoren met elektrische ontsteking, of  een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of  een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.
  • Bij driewielige bromfietsen, een motor met: een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of  een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of  een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.
  • Een speed pedelec is een tweewielig voertuig met pedalen met trapondersteuning tot maximum 45 km/u met:  een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ en een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.

Theorie (minimumleeftijd: 15 jaar en 9 maanden)

U volgt minimum 6 uur theorieonderricht in onze rijschool of je kan zelf voor je theorieopleiding zorgen. Het aantal herkansingen is onbeperkt. Dit kan via een handboek of via www.theorie-blokken.be

Via ons kantoor kan je dit studiemateriaal aanschaffen.

Praktijk (minimumleeftijd: 16 jaar)

Als je geslaagd bent voor het theoretisch examen, kan je starten met het praktische gedeelte: 

4 lesuren:  waarvan de helft van de lesuren doorgaat op ons oefenterrein en de andere helft op de openbare weg.

Aansluitend op het vierde lesuur voorzien wij ook een praktijkexamen in het examencentrum.

Het examen bestaat uit:

  • Kennis en controle van de verschillende bedieningsinstrumenten van de bromfiets
  • Uitvoeren van 4 basismanoeuvres: slalom, in lussen rijden, stapvoets rijden tussen 2 evenwijdige lijnen over een afstand van 10 meter, plots remmen bij een minimumsnelheid van 25 km/h.

Onze scooters

  • Merk: Silence S02 (Elektrische scooter)

  • Foto bromfietsen
  • Aanhanger + bromfiets
Maximum snelheid 45km/h
100% elektrisch

Wij verwachten dat jullie volgende zaken zelf voorzien:

Aangepaste kledij naargelang het weer
Eigen helm

Prijzen

PLAN - PRICE

Description

Inschrijving - €  30 

Wij rekenen een éénmalig te betalen inschrijvingskost aan. 

Examenbegeleiding - € 75

4 uren praktijkles - € 200 

Indien het pakket in één keer betaald wordt.

VOORDELIG

Bijkomende lessen/uur    - € 55