Begeleiderscursus (niet meer van toepassing)

Nieuwe rijopleiding categorie B in het Vlaamse Gewest vanaf 12/03/2020
13/03/2020
Op 12 maart 2020 werd de rijopleiding in het Vlaamse gewest aangepast na bekendmaking door de Raad van State.

De Raad van State heeft besloten dat:

Voor de deelname aan het praktijkexamen in het Vlaams Gewest wordt de stageperiode van minimum 9 maanden teruggebracht naar minimum 3 maanden. De kandidaat zal dus minimum 3 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in het Vlaams Gewest.
Voor de afgifte van het voorlopig rijbewijs zal het niet meer verplicht zijn dat de begeleider(s) een vormingsmoment heeft (hebben) gevolgd bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur.