Basisopleiding

omzendbrief 20/07/2006 punt 3.1

  • Technische basisvaardigheden
  • Juiste kijktechniek
  • Voorrangsregels en verkeersborden
  • Benaderen en betreden van kruispunten, bochten en rotondes
  • Men kan zich op kruispunten goed voorsorteren
6

Uur