Verschil tussen Rijschool en Rijbegeleiding

Indien je een officieel attest nodig hebt in volgende gevallen:

  • Om een voorlopig rijbewijs van 18 maanden te bekomen, dien je voorafgaandelijk 20 uren praktijkles te volgen. (Dit laat je toe om zonder begeleider te rijden).
  • Wanneer je eerder 2 keer mislukt bent geweest in het praktijkexamen, dien je 6 uren praktijkles te volgen.
  • Wanneer je voorlopig rijbewijs vervallen is, dien je 6 uren praktijkles te volgen en een praktijkexamen af te leggen.
  • Wanneer je een omschakeling wenst te bekomen tussen uw rijbewijs dat enkel toelaat om met een automatisch aangedreven voertuig te rijden naar een rijbewijs dat toelaat om met een handgeschakeld voertuig te rijden, dien je vooraf 2 uren rijles te volgen.
  • Als voorbereiding op het praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van de voertuigen van de categorie B, hiervoor dien je 10 uren praktijkles te volgen.
  • Indien je eerder 2 keer mislukte op je theoretisch examen dan dien je 12 uren theorieles te volgen.
  • Een basiscursus van 6 uren praktijk.

dan kunnen wij als erkende autorijschool je verder helpen.

Indien je u niet in de bovenvermelde gevallen bevindt, kan je ook rijles volgen via onze vzw Rijbegeleiding.

In dit systeem kan je vrijblijvend kiezen hoeveel praktijklessen je wilt nemen. Dit systeem laat ook toe om thuis opgehaald te worden. Je dient deze rijlessen met eigen auto te volgen.

Let op: De rijlessen die genomen worden in het systeem rijbegeleiding geven geen recht op de aflevering van de officiële attesten. Bij de inschrijving is het dus belangrijk dat je voorafgaandelijk aanduidt dat je de rijlessen via onze erkende autorijschool wenst te volgen dan wel via het systeem rijbegeleiding.

© design by CRE8ORS & Dries Janssen