Opleiding via de rijschool

Een rijbewijs BE staat voor:

Categorie B+E : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3 500 kg.

Erkend via de KMO-portefeuille en voor het PC 124 (bouwsector), voor verdere informatie zie:

vier uren :

a) voor de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor de categorie  B+E, 

   die tweemaal niet geslaagd is voor het praktische examen;

acht uren :

a) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B+E die de scholing 

    volgt in een rijschool;

b) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie B+E waarvan de

     geldigheidsduur verstreken is;

c) voor de kandidaat die een rijbewijs geldig voor de categorie B met daarop de code 

    96 wil behalen;

Aansluitend op de laatste rijles kunnen wij een praktijkexamen inplannen. De rijlessen en het examen worden uitgevoerd met de voertuigen van de rijschool.

© design by CRE8ORS & Dries Janssen