Wetgeving

(Koninklijk Besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg).

(Koninklijk Besluit van 23/03/1998 betreffende het rijbewijs).

(Koninklijk Besluit van 10/07/2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B).

(Koninklijk besluit van 04/12/2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs)

© design by CRE8ORS & Dries Janssen