SPOEDCURSUS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST:

Wil je uw rijbewijs heel snel bekomen dan is deze formule het beste. Voordeel hierbij is dat je na het behalen van je rijbewijs niet naar een terugkommoment moet komen. Alzo bespaar je 100€ extra onkosten uit. Een volwaardig rijbewijs behalen kan in een termijn van 2 weken.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Je legt eerst je theorie af in één van volgende examencentrums:

  1140 SCHAARBEEK, Kolonel Bourgstraat 118, telefoonnummer:  02/7269152

  Theorie-examen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 – 16.00 uur.
   
  1070 ANDERLECHT, Arbeidsstraat 3-9, telefoonnummer: 02/5290774
  Theorie-examen kan van maandag tot en met donderdag van 07.15 – 16.00 uur.
   
  Opmerking:
   
  Het attest van aangifte van verlies, van diefstal of van beschadiging/ vernietiging van een identiteitskaart, of van een identiteitskaart voor vreemdeling, wordt in de Brusselse examencentra niet meer aanvaard om deel te nemen aan het theorie-examen of het praktijkexamen.  
 • Vervolgens volg je een EHBO-opleiding in Brussel:

  De kandidaat volgt voorafgaand aan het praktisch examen een EHBO-opleiding in Brussel. Deze opleiding heeft betrekking op de regels inzake het optreden bij eerste hulp waaronder de eerste vitale en niet-vitale hulp in het wegverkeer.
  Deze opleiding omvat een theoretisch luik dat op afstand kan worden gevolgd en een praktisch luik van minimum 3 uur.
  De nadere invulling en de vrijstellingen van deze opleiding worden bepaald door de Minister bevoegd voor Verkeersveiligheid.
  Na het volgen van deze opleiding wordt een attest afgeleverd  Het attest blijft twee jaar geldig.  
   

  Zijn verplicht de opleiding te volgen:

  – de houders van een eerste voorlopig rijbewijs afgeleverd na 31.10.2018
  – de houders van een buitenlands rijbewijs

   

  Zijn vrijgesteld:
  – de houders van een eerste voorlopig rijbewijs afgeleverd voor 01.11.2018 (geldig, omgewisseld of verlopen)
  – de kandidaten die een gelijkaardig opleiding reeds hebben gevolgd en/of die een beroep uitoefenen in de gezondheidszorg

  De vrijstellingen worden verleend door Brussel Mobiliteit. Dit formulier laat u toe een vrijstelling aan te vragen als u aan de voorwaarden voldoet.

   

  Meer informatie: www.eerstehulpopweg.brussels

 • Nadien volg je minstens 30 uren praktijklessen in de rijschool:

  Alvorens je het praktijkexamen kan afleggen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dien je in de rijschool ten minste 30 uren rijles te volgen. Deze lessen kunnen pas aanvatten als je ten minste 18 jaar oud bent. Wij zullen dan als erkende rijschool een attest voorzien waaruit blijkt dat je deze uren volgde. Deze opleiding heeft dezelfde inhoud als de opleiding van 20 uren die we voorzien voor onze leerlingen die in Vlaanderen het examen afleggen. Bijkomend zullen we in de Brusselse regio al de belangrijke kruispunten van nabij bekijken zodat je vertrouwd bent met de omgeving. Aansluitend op het 30 ste lesuur neem je deel aan het praktijkexamen. De rijlessen vatten steeds aan in onze rijschool te Turnhout – Dessel of Lommel. Wij kunnen de leerling tot 4 uren per dag rijles geven.

 • Afleggen van de risicoperceptietest voorafgaandelijk aan het praktijkexamen:

  Voordat de proef op de openbare weg aanvat, dien je een risicoperceptietest af te leggen. Verder info over dit thema kan je terugvinden op volgende linken:
   
  Na het afleggen van deze risicoperceptietest leg je het praktijkexamen op de openbare weg af. Dit examen duurt 40 minuten.
   
  Mochten er nog vragen zijn dan kan je ons steeds contacteren of je inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier.
   
  Extra info omtrent de volledige wetgeving kan je terug vinden op volgende linken:
   


Inschrijven kan via volgende link.

1800

30 uren rijles in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (*)

180

Examenbegeleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (*)

(*) Het pakket 30 uren + examenbegeleiding dient bij aanvang van de eerste rijles volledig betaald te worden.